- خیلی جالبه که یکی فقط به خاطر علاقش به تو احتیاج داشته باشه.

- خیلی زود می‌شکنی اگه ببینی کسی که فقط به خاطر علاقت بهش احتیاج داری، به علاقت احترام نذاره و یا بهش خیانت کنه.

 

-هر کار ما هر چند کوچیک، اثرشو تو دنیا می‌ذاره.

اینا دیالوگای فرامرز و زنش تو سریال راز پنهان(ویژه ماه مبارک) تو یکی از قسمتاش بود که خیلی به دلم نشست و به نظرم خیلی قشنگ بود.