عید قشنگ امروزتون مبارک.
بعد مدت‌ها سرشلوغی فراوون، امتحانمو که دادم، بازم اومدم درِ این خونه رو که مدت‌ها بود، بسته بود باز کردم و ایشاللا از این به بعد سعی می‌کنم زود به زود مطلب بذارم!

امروز به همه‌ی مادرا به خصوص مامان خودم و همسری مبارک باشه و ایشاللا صدوبیست سال زنده باشن و عمر با عزت و بابرکت خدا نصیبشون کنه.