خدا رو شکر یک بار دیگه تونستیم تو جشن انقلابمون شرکت کنیم و یک بار دیگه این تکلیف دسته‌جمعی و این عبادت اجتماعی رو انجام دادیم و باز هم لبیک محکمی به امر اماممون گفتیم و دوباره یکی از محکم‌ترین مشت‌هامون رو حواله‌ی دشمنان حقیرمون کردیم و یک بار دیگه قدرت اتحاد و همدلی و پشتیبانیمون از رهبر و نظام رو نمایش دادیم.


ان‌شاء‌الله که به زودی این انقلاب استوار با دستای نازنین اماممون به صاحب اصلیش تحویل داده بشه و ریشه‌ی همه‌ی ظلم‌ها و ظالمای بدجنس کاملا کنده بشه از روی زمین.


به امید اون روز قشنگ!