جاتون خالی دیشب، هیات فاطمیون بودیم، البته اول هیأت، فیلم خیلی خیلی عالی «شیار 143» رو گذاشتن دیدیم، واقعا جاتون خالی! چی می‌شد یه عالمه از این فیلمای قشنگ ساخته می‌شد به جای این همه فیلمای ... هی...بگذریم...بعد از پخش فیلم، سخنران هیأت، حاج آقا آقاتهرانی رفتن رو منبر و حرفای قشنگی زدن، ولی من با اجازتون فقط یه تیکه از حرفاشونو می‌خوام نقل کنم:« حواستون باشه، حرمت شهادت مادر رو نگه دارید. دید و بازدید که تازه خوبه و صله‌ی رحمه و مورد سفارش دین؛ رو هم حتی بذارید بعد از روز چهارم، بذارید شهادت بگذره بعدش برید خونه‌ی اقوام و عیددیدنی، البنه تا بوده همین بوده و ایرانی‌های مسلمون همیشه معرفت داشتن و نذاشتن عید به شهادت بچربه، حرمت شهادت رو حفظ کردن و عزاداری‌ها پابرجا بوده. حالا یه پیشنهاد خوب برای این چن روز اول، رفتن به مسافرت مناطق جنگیه، برید جنوب پیش شهدا و با اونا دوباره پیمان وفاداری به آرمان‌هاشون رو ببنید که البته به گمانم هیأت هم برنامه داره این چن روز رو تو جنوب...»
من که خیلی وقته هوایی ام و دلم اردو جنوب می‌خواد، ولی به اینجا که رسید دوباره دلم پر کشید....

خدایا قسمتم کن، قسمت هم من و هم همهِ آرزومندها!