کاش شیخ‌عباس جایی در مفاتیح الجنان
ذکــر تسکین فــراق کربــلا را مــی‌نوشت…


می‌گویم از کنار زیارت نرفته‌ها
بالا گرفته کار زیارت نرفته‌ها

اشک و نگاه حسرت و تصویر کربلا
این است روزگار زیارت نرفته‌ها

امسال اربعین همه رفتند و مانده بود
هیأت در انحصار زیارت نرفته‌ها

انگار بین هیأت ما هم نشسته بود
زهرا به انتظار زیارت نرفته‌ها

در روز اربعین همه ما را شناختند
با نام مستعار «زیارت نرفته‌ها»

اما هزار مرتبه شکر خدا که هست
مشهد در اختیار زیارت نرفته‌ها

باب‌الحسین قسمت آنانکه رفته‌اند
باب‌الرضا قرار زیارت نرفته‌ها

غم می‌خورم برای دل رهبرم که هست
تنها طلایه‌دار زیارت نرفته‌ها

گفتند شاعران همه از حال زائران
این هم به افتخار زیارت نرفته‌ها