پرسیدند: چرا می‌خواهی زنت را طلاق دهی؟

گفت: انسان آبروی همسرش را نزد بقیه حفظ می‌کند.

بعد از گذشت مدتی از جدایی، علت را از او جویا شدند. گفت:

انسان نباید پشت سر زن بیگانه صحبت کند!

_______

 

پی‌نوشت: بسیار لذت بردم از خواندن این داستان و بسیار بیشتر شرمنده شدم و آرزو کردم دارایی اخلاق زیبا را!


برچسب ها : اخلاق  ,