) و به کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، را بشارت بده که قطعا برایشان بهشتی قرار داده‌ایم، بهشتی که(باغ‌هایی) از زیرش رودهایی، جاری است، هر گاه از میوه و ثمره‌ای از ثمرات آن باغ روزی شوند، گویند: پیش‌تر، از همین روزی داده شده بودیم و همانندهایی برای آن می‌آورند. و برای ایشان، همسرانی پاک و مطهر است و آنان در آن‌جا جاویدانند.

·        روش همیشگی خدا، خوف و رجا در کنار هم؛ تنذیر و تبشیر در کنار هم؛ ترساندن و امید دادن در کنار هم کارساز و مؤثر است.

·       عاقبت خوش و امید و وعده برای آن، حس بسیار خوبی به افراد منتقل می‌کند و از بهترین شیوه‌ها همین است.

·       ایمان و عمل صالح، هر دو در کنار هم باعث نجات و رستگاری است(نقش عمل پررنگ است).

·       همه کارهایصالح و شایسته کارسازند، نه بعضی از آن‌ها«الصالحات».

·       کارهای شایسته و صالح باید برخاسته از ایمان باشد، نه تمایلات شخصی و جاذبه‌های اجتماعی.

·       خدا با دشمنان به صورت خطابی صحبت می‌کند، ولی با صاحبان ایمان و عمل صالح، در حالت غیابی(چرا؟)

·       توصیفات برای بهشت، بیش از جهنم است. امید باید بیش از ترس باشد و امیددادن هم بیش از ترساندن.

·       خود توصیف نتیجه زیبا، مشوق خوبی برای واداشتن به انجام اعمال خوب است. یا به عبارت تفسیر: آشنایی با سابقه نعمت‌ها بر لذت کامیابی می‌افزاید«رزقنا من قبل»؛ برای ملموس کردن: ما همواره سخنان کسی را که می‌شناسیم در رادیو و تلویزیون با عشق و علاقه گوش می‌دهیم و یا عکس جاهایی که قبلا به‌آن جاها رفته‌ایم با علاقه نگاه می‌کنیم.

·       نعمات بهشت، همه برای بهشتیان قابل استفاده است.

·        وعده بهشت، وعده‌ای حتمی است.(اَنَّ لهم)

·       آسایش و راحتی‌های زیبا و نعمات فراوان در انتظار مومنان عامل است.

·       محرومیت‌هایی که مومن به جهت رعایت حرام و حلال دنیا می‌بینند در آخرت جبران می‌شوند.

·       مکالمه در بهشت وجود دارد.( قالوا)

·       هم نیاز مادی(خوردنی‌های لذیذ و گوارا) و هم روحی(مناظر زیبا، همسران پاک و جاودانگی) در بهشت برآورده می‌شود.

·       همسران بهشتی دوگونه‌اند: حورالعین که همچون لؤلؤ و باکره‌اند و در همان عالم آفریده می‌شوند(انشأناهن انشاء)؛ همسران مؤمن دنیایی که با چهره‌ای زیبا در کنار همسرانشان قرار می‌گیرند(23 سوره رعد).

·       «این همان است که قبلا به ما داده شده»؛ به این تعابیر تفسیر شده: این همان است که قبلا به ما وعده داده شده؛ یعنی جزای کارهای صالح قبلی ما در دنیاست یا نظیر میوه‌های قبلی ماست، ولی پس از خوردن می‌فهمند طعم و لذت تازه‌ای دارد. یا می‌گویند این میوه همان است که در دنیا مشابه آن را دیده‌ایم، اما چقدر تفاوت دارند...

·       ما در دنیا یا در فکر وصل و رسیدن به نعماتیم و یا نگران فصل و جدائی از آن‌ها، ولی در آخرت این نگرانی نیست« وهم فیها خالدون» ادامه مطلب...
برچسب ها : سبک زندگی(انس و تدبر قرآن)  ,