آی کبوتــر که نشستی روی گنبد طلا

هر کجا پــر میزنی تو حــرم امام رضـا

کبوتر/حرم امام رضا علیه السلام


من کبوتر بقیعــم با تو خیلی فرق دارم

جای گنبـد سرمو به روی خــاکا میذارم

خونه ی قشنگ تو کجا و این خونه کجا ؟؟

گنبــد طــلا کجا قبرای ویروونه کـــجا ؟؟

اونجا هـــر کـــی میپره طایــر افلاکـــی میشه

اینجا هر کی میپره بال و پرش خاکی میشه

اونجـــا خادمــــا با زایــــر آقــــا مهــــربونن

اینجـــا زایـــرا رو از کنـــار قبـــرا میــــرونن

تو که هر شب میسوزه صد تا چراغ دورو برت

به امام رضـــا بگو غریـــب تویی یا مـــادرت ؟

 

کبوتر بقیع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دل‌نوشت: یا امام رضا(ای حج فقرا) ما رو هم طلب کن بیایم پیشت.

 


برچسب ها : مذهبی  , حرف دل  , شعر  ,